Stockholm Mobil Grannsamverkan med GPS funktion
Mobil Grannsamverkan och nätverkseffektivitet mot egendomsbrott i Stockholm